Čovjek je najmanje svoj kada govori o sebi. Dajte mu masku i reći će vam istinu.


ovjek-najmanje-svoj-kada-govori-o-sebi-dajte-mu-masku-i-rei-e-vam-istinu
oskar vajldČovjeknajmanjesvojkadagovorisebidajtemumaskurećićevamistinuČovjek jeje najmanjenajmanje svojsvoj kadakada govorigovori oo sebidajte mumu maskumasku ii rećireći ćeće vamvam istinuČovjek je najmanjeje najmanje svojnajmanje svoj kadasvoj kada govorikada govori ogovori o sebidajte mu maskumu masku imasku i rećii reći ćereći će vamće vam istinuČovjek je najmanje svojje najmanje svoj kadanajmanje svoj kada govorisvoj kada govori okada govori o sebidajte mu masku imu masku i rećimasku i reći ćei reći će vamreći će vam istinuČovjek je najmanje svoj kadaje najmanje svoj kada govorinajmanje svoj kada govori osvoj kada govori o sebidajte mu masku i rećimu masku i reći ćemasku i reći će vami reći će vam istinu

Čovek je najmanje svoj kada govori o sebi. Dajte mu masku i reći će vam istinu. -Oskar Vajld
ovek-najmanje-svoj-kada-govori-o-sebi-dajte-mu-masku-i-rei-e-vam-istinu
Pisac mora imati taj neki mali glas u sebi koji govori: “Reci istinu. Otkrij nekoliko tajni ovde.” -Kventin Tarantino
pisac-mora-imati-taj-neki-mali-glas-u-sebi-koji-govori-reci-istinu-otkrij-nekoliko-tajni-ovde
Neću sakriti od vas ništa bitno od onoga što sam video, jer pravi prijatelj, nije onaj koji vam laska, već onaj koji vam kaže istinu, celu istinu. -Arčibald Rajs
neu-sakriti-od-vas-bitno-od-onoga-to-sam-video-jer-pravi-prijatelj-nije-onaj-koji-vam-laska-ve-onaj-koji-vam-kae-istinu-celu-istinu
Najsrećniji je onaj o kome svet najmanje govori, dobro ili loše. -Tomas Džeferson
najsreniji-onaj-o-kome-svet-najmanje-govori-dobro-ili-loe
I prijateljima treba reći istinu u lice. -Ivan Cankar
i-prijateljima-treba-rei-istinu-u-lice