Čovjek ne može doći do samoostvarenja, ako je usredotočen samo na sebe. Samoostvarenje je tek posljedica ljubavi prema bližnjemu.


ovjek-ne-moe-doi-do-samoostvarenja-ako-usredoto-samo-na-sebe-samoostvarenje-tek-posljedica-ljubavi-prema-blinjemu
viktor franklČovjeknemožedoćidosamoostvarenjaakousredotočensamonasebesamoostvarenjetekposljedicaljubavipremabližnjemuČovjek nene možemože doćidoći dodo samoostvarenjaako jeje usredotočenusredotočen samosamo nana sebesamoostvarenje jeje tektek posljedicaposljedica ljubaviljubavi premaprema bližnjemuČovjek ne možene može doćimože doći dodoći do samoostvarenjaako je usredotočenje usredotočen samousredotočen samo nasamo na sebesamoostvarenje je tekje tek posljedicatek posljedica ljubaviposljedica ljubavi premaljubavi prema bližnjemuČovjek ne može doćine može doći domože doći do samoostvarenjaako je usredotočen samoje usredotočen samo nausredotočen samo na sebesamoostvarenje je tek posljedicaje tek posljedica ljubavitek posljedica ljubavi premaposljedica ljubavi prema bližnjemuČovjek ne može doći done može doći do samoostvarenjaako je usredotočen samo naje usredotočen samo na sebesamoostvarenje je tek posljedica ljubavije tek posljedica ljubavi prematek posljedica ljubavi prema bližnjemu

Mir u svijetu može doći samo kao prirodna posljedica univerzalnog prosvijetljenja. -Nikola Tesla
mir-u-svijetu-moe-doi-samo-kao-prirodna-posljedica-univerzalnog-prosvijetljenja
Ljubiti znači želeti bližnjemu sve ono što verujemo da je dobro, i to zbog ljubavi prema njemu, a ne zbog sebeljublja. -Aristotel
ljubiti-znai-eleti-blinjemu-sve-ono-to-verujemo-da-dobro-i-to-zbog-ljubavi-prema-njemu-a-ne-zbog-sebeljublja
Čovjek ne zna živjeti; ne misli, ne razmišlja, ne računa ako ne osjeća; ne može neprekidno osjećati ako ne zamišlja; a ne može ni osjećati ni zamišljati bez strasti, iluzija i zabluda. -Ugo Foscolo
ovjek-ne-zna-ivjeti-ne-misli-ne-razmilja-ne-rauna-ako-ne-osjea-ne-moe-neprekidno-osjeati-ako-ne-zamilja-a-ne-moe-osjeati-zamiljati-bez-strasti
Ono što je izgubljeno, ne može se vratiti. Treba znati prepoznati ono što će tek doći. -Paulo Koeljo
ono-to-izgubljeno-ne-moe-se-vratiti-treba-znati-prepoznati-ono-to-e-tek-doi