Čovjek nerado postaje prijatelj neke žene, ako već može da joj bude ljubavnik.


ovjek-nerado-postaje-prijatelj-neke-ene-ako-ve-moe-da-joj-bude-ljubavnik
onore de balzakČovjekneradopostajeprijateljnekeženeakovećmožedajojbudeljubavnikČovjek neradonerado postajepostaje prijateljprijatelj nekeneke ženeako većveć možemože dada jojjoj budebude ljubavnikČovjek nerado postajenerado postaje prijateljpostaje prijatelj nekeprijatelj neke ženeako već moževeć može damože da jojda joj budejoj bude ljubavnikČovjek nerado postaje prijateljnerado postaje prijatelj nekepostaje prijatelj neke ženeako već može daveć može da jojmože da joj budeda joj bude ljubavnikČovjek nerado postaje prijatelj nekenerado postaje prijatelj neke ženeako već može da jojveć može da joj budemože da joj bude ljubavnik

Čovek nerado postaje prijatelj neke žene, ako već može da joj bude ljubavnik. -Onore De Balzak
ovek-nerado-postaje-prijatelj-neke-ene-ako-ve-moe-da-joj-bude-ljubavnik
Čovjek ne zna živjeti; ne misli, ne razmišlja, ne računa ako ne osjeća; ne može neprekidno osjećati ako ne zamišlja; a ne može ni osjećati ni zamišljati bez strasti, iluzija i zabluda. -Ugo Foscolo
ovjek-ne-zna-ivjeti-ne-misli-ne-razmilja-ne-rauna-ako-ne-osjea-ne-moe-neprekidno-osjeati-ako-ne-zamilja-a-ne-moe-osjeati-zamiljati-bez-strasti
Nije uvek dostojan da nam bude prijatelj onaj koji se nameće da bude vrlo prisan. -Plutarh
nije-uvek-dostojan-da-nam-bude-prijatelj-onaj-koji-se-namee-da-bude-vrlo-prisan
Plašljiv čovek ne može da bude srećan. Ljudi ga ne trpe, žene ga ne vole, a i on sam sebe prezire. -Efraim Kišon
plaljiv-ovek-ne-moe-da-bude-srean-ljudi-ga-ne-trpe-ene-ga-ne-vole-a-i-on-sam-sebe-prezire