Čovjek nigdje tako intenzivno ne misli na neodjevenu ženu kao u pustinji.


ovjek-nigdje-tako-intenzivno-ne-misli-na-neodjevenu-enu-kao-u-pustinji
zulfikar zuko džumhurČovjeknigdjetakointenzivnonemislinaneodjevenuženukaopustinjiČovjek nigdjenigdje takotako intenzivnointenzivno nene mislimisli nana neodjevenuneodjevenu ženuženu kaokao uu pustinjiČovjek nigdje takonigdje tako intenzivnotako intenzivno neintenzivno ne misline misli namisli na neodjevenuna neodjevenu ženuneodjevenu ženu kaoženu kao ukao u pustinjiČovjek nigdje tako intenzivnonigdje tako intenzivno netako intenzivno ne misliintenzivno ne misli nane misli na neodjevenumisli na neodjevenu ženuna neodjevenu ženu kaoneodjevenu ženu kao uženu kao u pustinjiČovjek nigdje tako intenzivno nenigdje tako intenzivno ne mislitako intenzivno ne misli naintenzivno ne misli na neodjevenune misli na neodjevenu ženumisli na neodjevenu ženu kaona neodjevenu ženu kao uneodjevenu ženu kao u pustinji

Ništa nije tako u stanju da ražalosti ženu kao povrijeđena sujeta: nikad još nisam vidio loše obučenu ženu da je ljubazna i raspoložena. -Onore de Balzak
ni-nije-tako-u-stanju-da-raalosti-enu-kao-povrijeena-sujeta-nikad-jo-nisam-vidio-loe-obuenu-enu-da-ljubazna-i-raspoloena
Ništa nije tako u stanju da ražalosti ženu kao povređena sujeta: nikad još nisam video loše obučenu ženu da je ljubazna i raspoložena. -Onore De Balzak
ni-nije-tako-u-stanju-da-raalosti-enu-kao-povreena-sujeta-nikad-jo-nisam-video-loe-obuenu-enu-da-ljubazna-i-raspoloena
Grješne misli su kao vjetar, tko će ih zaustaviti. U čemu je pobožnost, ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog, i njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu. -Meša Selimović
grjene-misli-su-kao-vjetar-tko-e-ih-zaustaviti-u-emu-pobonost-ako-nema-iskuenja-koja-se-savladavaju-ovjek-nije-bog-i-njegova-snaga-ba-u-tome-da
Nisu svi ljudi tako rđavi i kao što to rđav čovjek misli. -Ivo Andric
nisu-svi-ljudi-tako-ravi-i-kao-to-to-rav-ovjek-misli
Čovjek mora biti zaljubljen u jednu ženu da bi stvorio osnovu za prijateljstvo. -Ernest Hemingvej
ovjek-mora-biti-zaljubljen-u-jednu-enu-da-bi-stvorio-osnovu-za-prijateljstvo