Čovjek je proklet i žali za svim putevima kojima nije prošao. A ko zna šta bi me i na drugim čekalo.


ovjek-proklet-i-ali-za-svim-putevima-kojima-nije-proao-a-ko-zna-bi-me-i-na-drugim-ekalo
meša selimovićČovjekprokletžalizasvimputevimakojimanijeproaokoznatabimenadrugimčekaloČovjek jeje prokletproklet ii žaližali zaza svimsvim putevimaputevima kojimakojima nijenije prošaoko znazna štašta bibi meme ii nana drugimdrugim čekaloČovjek je prokletje proklet iproklet i žalii žali zažali za svimza svim putevimasvim putevima kojimaputevima kojima nijekojima nije prošaoa ko znako zna štazna šta bišta bi mebi me ime i nai na drugimna drugim čekaloČovjek je proklet ije proklet i žaliproklet i žali zai žali za svimžali za svim putevimaza svim putevima kojimasvim putevima kojima nijeputevima kojima nije prošaoa ko zna štako zna šta bizna šta bi mešta bi me ibi me i name i na drugimi na drugim čekaloČovjek je proklet i žalije proklet i žali zaproklet i žali za svimi žali za svim putevimažali za svim putevima kojimaza svim putevima kojima nijesvim putevima kojima nije prošaoa ko zna šta biko zna šta bi mezna šta bi me išta bi me i nabi me i na drugimme i na drugim čekalo

Nikad joj nije rekao ništa, ni hvala čak. Ne rečima. A svim drugim, očima, pogledom, celim bićem govorio je više nego što joj je bilo kad i bilo ko i bilo ...
nikad-joj-nije-rekao-hvala-ak-ne-reima-a-svim-drugim-oima-pogledom-celim-biem-govorio-vie-nego-to-joj-bilo-kad-i-bilo-ko-i-bilo
Ko drvo nije razumio prvo, pa tek onda sadio, nije ništa uradio. I shvatiće kad tad da ne zna šta je hlad. -Đorđe Balašević
ko-drvo-nije-razumio-prvo-pa-tek-onda-sadio-nije-uradio-i-shvatie-kad-tad-da-ne-zna-hlad