Čovjek je rođen slobodan , a posvuda je u okovima.


ovjek-ro-slobodan-a-posvuda-u-okovima
Žan-Žak rusoČovjekrođenslobodanposvudaokovimaČovjek jeje rođenrođen slobodanslobodanposvuda jeu okovimaČovjek je rođenje rođen slobodanrođen slobodana posvudaa posvuda jeposvuda je uje u okovimaČovjek je rođen slobodanje rođen slobodana posvuda jea posvuda je uposvuda je u okovimaČovjek je rođen slobodana posvuda je ua posvuda je u okovima

Čovek je rođen slobodan, a svuda je u okovima. Onaj koji veruje da je gospodar drugih, uistinu je više rob od njih.Često je sigurnije biti u okovima nego biti slobodan.Od slobodnog čoveka ne može se napraviti rob, jer je slobodan čovek slobodan i u zatvoru.Od slobodnog čovjeka ne može se napraviti rob, jer je slobodan čovjek slobodan i u zatvoru.Mlad čovek koji želi ostati pravi ateist, ne može biti dovoljno oprezan pri izboru onoga što čita. Zamke se nalaze posvuda.Ti si dobar bez ičije nesreće, rođen s istinom u očima.