Čovjek je ružni kamen koji treba oblikovatelja.


ovjek-ru-kamen-koji-treba-oblikovatelja
fridrih ničeČovjekružnikamenkojitrebaoblikovateljaČovjek jeje ružniružni kamenkamen kojikoji trebatreba oblikovateljaČovjek je ružnije ružni kamenružni kamen kojikamen koji trebakoji treba oblikovateljaČovjek je ružni kamenje ružni kamen kojiružni kamen koji trebakamen koji treba oblikovateljaČovjek je ružni kamen kojije ružni kamen koji trebaružni kamen koji treba oblikovatelja

Razum je dragi kamen koji se najlepše sija u okviru skromnosti. -Maksim Gorki
razum-dragi-kamen-koji-se-najlepe-sija-u-okviru-skromnosti
Prvi čovjek koji je uputio uvredu umjesto što je bacio kamen je osnivač civilizacije. -Sigmund Frojd
prvi-ovjek-koji-uputio-uvredu-umjesto-to-bacio-kamen-osniva-civilizacije
Kad bi kamen koji pada imao svesti, on bi držao da je njegovo padanje rezultat njegove slobodne volje. -Baruh Spinoza
kad-bi-kamen-koji-pada-imao-svesti-on-bi-drao-da-njegovo-padanje-rezultat-njegove-slobodne-volje
Ja jesam možda pijan, ali gospođo, ja ću se ujutro otrezniti, a vi ćete još uvek biti ružni. -Vinston Čerčil
ja-jesam-moda-pijan-ali-gospoo-ja-u-se-ujutro-otrezniti-a-vi-ete-jo-uvek-biti-ru