Čovjek je ružni kamen koji treba oblikovatelja.


ovjek-ru-kamen-koji-treba-oblikovatelja
fridrih ničeČovjekružnikamenkojitrebaoblikovateljaČovjek jeje ružniružni kamenkamen kojikoji trebatreba oblikovateljaČovjek je ružnije ružni kamenružni kamen kojikamen koji trebakoji treba oblikovateljaČovjek je ružni kamenje ružni kamen kojiružni kamen koji trebakamen koji treba oblikovateljaČovjek je ružni kamen kojije ružni kamen koji trebaružni kamen koji treba oblikovatelja

Život je kamen koji seče i mrvi.Čovjek koji može pobijediti druge – jak je; čovjek koji pobijedi sebe – svemoćan je.Razum je dragi kamen koji se najlepše sija u okviru skromnosti.Prvi čovjek koji je uputio uvredu umjesto što je bacio kamen je osnivač civilizacije.Kad bi kamen koji pada imao svesti, on bi držao da je njegovo padanje rezultat njegove slobodne volje.Ja jesam možda pijan, ali gospođo, ja ću se ujutro otrezniti, a vi ćete još uvek biti ružni.