Čovjek se mora vježbati u umjerenosti i nadzoru naših čula i sklonosti u bilo kojem pogledu, tako održavajući sebe mladim u tijelu i razumu. Suzdržavanje mi nije uvijek bilo po ukusu, ali su moja ugodna iskustva golema nagrada.


ovjek-se-mora-vjebati-u-umjerenosti-i-nadzoru-naih-ula-i-sklonosti-u-bilo-kojem-pogledu-tako-odravajui-sebe-mladim-u-tijelu-i-razumu-suzdravanje-mi
nikola teslaČovjeksemoravježbatiumjerenostinadzorunaihčulasklonostibilokojempogledutakoodržavajućisebemladimtijelurazumusuzdržavanjeminijeuvijekpoukusualisumojaugodnaiskustvagolemanagradaČovjek sese moramora vježbativježbati uu umjerenostiumjerenosti ii nadzorunadzoru našihnaših čulačula ii sklonostisklonosti uu bilobilo kojemkojem pogledutako održavajućiodržavajući sebesebe mladimmladim uu tijelutijelu ii razumusuzdržavanje mimi nijenije uvijekuvijek bilobilo popo ukusuali susu mojamoja ugodnaugodna iskustvaiskustva golemagolema nagradaČovjek se morase mora vježbatimora vježbati uvježbati u umjerenostiu umjerenosti iumjerenosti i nadzorui nadzoru našihnadzoru naših čulanaših čula ičula i sklonostii sklonosti usklonosti u bilou bilo kojembilo kojem pogledutako održavajući sebeodržavajući sebe mladimsebe mladim umladim u tijeluu tijelu itijelu i razumusuzdržavanje mi nijemi nije uvijeknije uvijek bilouvijek bilo pobilo po ukusuali su mojasu moja ugodnamoja ugodna iskustvaugodna iskustva golemaiskustva golema nagrada

Šta bi bilo kad bi bilo? A ja se pitam šta bi bilo da nije bilo? :)
bi-bilo-kad-bi-bilo-a-ja-se-pitam-bi-bilo-da-nije-bilo
Žena uvek mora da ima nekog koga će mučiti, bilo muža bilo ljubavnika. -Jovan Dučić
ena-uvek-mora-da-ima-nekog-koga-e-muiti-bilo-mua-bilo-ljubavnika
Ni zdravlje nije sve; svako je zdrav ko se tako oseća; bilo je bolesnika punih volje za životom koji su je negovali do samog kraja i bilo je zdravih koji su venuli mučeni strahom od patnje. -Herman Hese
ni-zdravlje-nije-sve-svako-zdrav-ko-se-tako-osea-bilo-bolesnika-punih-volje-za-ivotom-koji-su-negovali-do-samog-kraja-i-bilo-zdravih-koji-su
Nikad joj nije rekao ništa, ni hvala čak. Ne rečima. A svim drugim, očima, pogledom, celim bićem govorio je više nego što joj je bilo kad i bilo ko i bilo ...
nikad-joj-nije-rekao-hvala-ak-ne-reima-a-svim-drugim-oima-pogledom-celim-biem-govorio-vie-nego-to-joj-bilo-kad-i-bilo-ko-i-bilo
Iznad svega, budi sposoban da duboko osetiš bilo kakvu nepravdu počinjenu prema bilo kome, bilo gdje u svetu. -Če Gevara
iznad-svega-budi-sposoban-da-duboko-oseti-bilo-kakvu-nepravdu-poinjenu-prema-bilo-kome-bilo-gdje-u-svetu