Ovo još nije kraj. Nije čak ni početak kraja. Ali je možda kraj početka.


ovo-jo-nije-kraj-nije-ak-poetak-kraja-ali-moda-kraj-poetka
vinston Čerčilovojonijekrajniječakpočetakkrajaalimoždakrajpočetkaovo jošjoš nijenije krajnije čakčak nini početakpočetak krajaali jeje moždamožda krajkraj početkaovo još nijejoš nije krajnije čak ničak ni početakni početak krajaali je moždaje možda krajmožda kraj početkaovo još nije krajnije čak ni početakčak ni početak krajaali je možda krajje možda kraj početkanije čak ni početak krajaali je možda kraj početka

Učenje nije kumulativno, već je to kretanje znanja koje nema ni početak ni kraj.Prošlost ne postoji, mi smo početak i kraj.U obimu kruga početak i kraj su isto.Zato što se početak i kraj književnosti susreću u mitu.Sve ima svoje, početak i kraj. Tame postoje da bi prizvale sjaj.Veličina je bezgranična, vreme je beskrajno, stanja su prolazna, početak i kraj se ne mogu ustanoviti.