Ovo nije banana republika. Ovde nema korupcije. Ova zemlja je srećna kopija Raja. Ili barem fotokopija.


ovo-nije-banana-republika-ovde-nema-korupcije-ova-zemlja-srena-kopija-raja-ili-barem-fotokopija
nikanor paraovonijebananarepublikaovdenemakorupcijeovazemljasrećnakopijarajailibaremfotokopijaovo nijenije bananabanana republikaovde nemanema korupcijeova zemljazemlja jeje srećnasrećna kopijakopija rajaili barembarem fotokopijaovo nije banananije banana republikaovde nema korupcijeova zemlja jezemlja je srećnaje srećna kopijasrećna kopija rajaili barem fotokopijaovo nije banana republikaova zemlja je srećnazemlja je srećna kopijaje srećna kopija rajaova zemlja je srećna kopijazemlja je srećna kopija raja

Ovo je zemlja gde se u svemu kasni. Samo se umire pre vremena. -Žarko Laušević
ovo-zemlja-gde-se-u-svemu-kasni-samo-se-umire-pre-vremena
Ovo je zemlja gde se u svemu kasni.  Samo se umire pre vremena. -Žarko Laušević
ovo-zemlja-gde-se-u-svemu-kasni-samo-se-umire-pre-vremena
Amerikanci ne razumeju da naša zemlja nije samo Kuba; naša zemlja je celokupno čovečanstvo. -Fidel Kastro
amerikanci-ne-razumeju-da-naa-zemlja-nije-samo-kuba-naa-zemlja-celokupno-oveanstvo
Ovde nije sex and city, ovde je village and masturbation …
ovde-nije-sex-and-city-ovde-village-and-masturbation
Slikanje je najiskrenija umetnost u kojoj nema mogućnosti da varaš. Ili je dobro ili je loše. -Salvador Dali
slikanje-najiskrenija-umetnost-u-kojoj-nema-mogunosti-da-vara-ili-dobro-ili-loe
Nijedna osoba nikada nije srećna, osim po cenu određenog ignorisanja. -Anatol Frans
nijedna-osoba-nikada-nije-srena-osim-po-cenu-odreenog-ignorisanja