Ovo prosto vise nije zanimljivo … Cekam restrikcije, secite struju da ne bude dosadno


ovo-prosto-vise-nije-zanimljivo-cekam-restrikcije-secite-struju-da-ne-bude-dosadno
ovoprostovisenijezanimljivocekamrestrikcijesecitestrujudanebudedosadnoovo prostoprosto visevise nijenije zanimljivozanimljivo …… cekamcekam restrikcijesecite strujustruju dada nene budebude dosadnoovo prosto viseprosto vise nijevise nije zanimljivonije zanimljivo …zanimljivo … cekam… cekam restrikcijesecite struju dastruju da neda ne budene bude dosadnoovo prosto vise nijeprosto vise nije zanimljivovise nije zanimljivo …nije zanimljivo … cekamzanimljivo … cekam restrikcijesecite struju da nestruju da ne budeda ne bude dosadnoovo prosto vise nije zanimljivoprosto vise nije zanimljivo …vise nije zanimljivo … cekamnije zanimljivo … cekam restrikcijesecite struju da ne budestruju da ne bude dosadno

Ovo stihovi nisu,vec moje zajebancije,volim da se zezam,i volim zezancije,nazalost,ovo vise nije sala,volela me kao mala,sad’ narasla,nasla drugog,mene ...
ovo-stihovi-nisuvec-moje-zajebancijevolim-da-se-zezami-volim-zezancijenazalostovo-vise-nije-salavolela-me-kao-malasad-naraslanasla-drugogmene
Govor treba da bude poput ženske suknje: dovoljno dugačak da bi pokrio temu, a dovoljno kratak da bi bilo zanimljivo. -Vinston Čerčil
govor-treba-da-bude-poput-enske-suknje-dovoljno-dugaak-da-bi-pokrio-temu-a-dovoljno-kratak-da-bi-bilo-zanimljivo
 Izmislili su milion nacina da vreme prodje, a ni jedan jedini da se zaustavi. Sto se mene tice, vise i ne moraju da rade na tome. Ovo bas nisu neka ...
izmislili-su-milion-nacina-da-vreme-prodje-a-jedan-jedini-da-se-zaustavi-sto-se-mene-tice-vise-i-ne-moraju-da-rade-na-tome-ovo-bas-nisu-neka
Ovo je poruka za sve prijatelje vazne vise me ne zanimaju vase price lazne Svi ste bili dobri samo kad vam nesto treba kleli se u ljubav,velicali do neba… ...
ovo-poruka-za-sve-prijatelje-vazne-vise-me-ne-zanimaju-vase-price-lazne-svi-ste-bili-dobri-samo-kad-vam-nesto-treba-kleli-se-u-ljubavvelicali-do-neba