Ovo je zemlja gde se u svemu kasni. Samo se umire pre vremena.


ovo-zemlja-gde-se-u-svemu-kasni-samo-se-umire-pre-vremena
Žarko lauševićovozemljagdesesvemukasnisamoumireprevremenaovo jeje zemljazemlja gdegde sese uu svemusvemu kasnisamo sese umireumire prepre vremenaovo je zemljaje zemlja gdezemlja gde segde se use u svemuu svemu kasnisamo se umirese umire preumire pre vremenaovo je zemlja gdeje zemlja gde sezemlja gde se ugde se u svemuse u svemu kasnisamo se umire prese umire pre vremenaovo je zemlja gde seje zemlja gde se uzemlja gde se u svemugde se u svemu kasnisamo se umire pre vremena

Ovo je zemlja gde se u svemu kasni.  Samo se umire pre vremena.Ovo nije banana republika. Ovde nema korupcije. Ova zemlja je srećna kopija Raja. Ili barem fotokopija.Ma, uzalud… Uz život se ne prilaže uputstvo za upotrebu i svako to odredi kako ume: zanemi tamo gde bi drugi viknuo, nasmeje se gde bi drugi zaplakao, uvredi se tamo gde bi se drugi obradovao… Uđe u pogrešan vagon, siđe stanicu pre ili kasnije… Pokoleba se, samo prebaci veslo iz ruke u ruku, a struja ga odnese presudno dalje, odredi drugo mesto gde će pristati.Samo svjetlost nema sjenu, ali je svakom i svemu pravi.Kukavica umire više puta pre svoje smrti, hrabri okuse smrt samo jednom.Kukavica umire više puta pre svoje smrti; hrabri okuse smrt samo jednom.