Ozbiljnost nastaje zbog precjenjivanja vremena! Ali u vječnosti vrijeme ne postoji, vječnost je samo trenutak, taman dovoljan za jednu šalu.


ozbiljnost-nastaje-zbog-precjenjivanja-vremena-ali-u-vjenosti-vrijeme-ne-postoji-vjenost-samo-trenutak-taman-dovoljan-za-jednu-alu
herman heseozbiljnostnastajezbogprecjenjivanjavremenaalivječnostivrijemenepostojivječnostsamotrenutaktamandovoljanzajednualuozbiljnost nastajenastaje zbogzbog precjenjivanjaprecjenjivanja vremenaali uu vječnostivječnosti vrijemevrijeme nene postojivječnost jeje samosamo trenutaktaman dovoljandovoljan zaza jednujednu šaluozbiljnost nastaje zbognastaje zbog precjenjivanjazbog precjenjivanja vremenaali u vječnostiu vječnosti vrijemevječnosti vrijeme nevrijeme ne postojivječnost je samoje samo trenutaktaman dovoljan zadovoljan za jednuza jednu šaluozbiljnost nastaje zbog precjenjivanjanastaje zbog precjenjivanja vremenaali u vječnosti vrijemeu vječnosti vrijeme nevječnosti vrijeme ne postojivječnost je samo trenutaktaman dovoljan za jednudovoljan za jednu šaluozbiljnost nastaje zbog precjenjivanja vremenaali u vječnosti vrijeme neu vječnosti vrijeme ne postojitaman dovoljan za jednu šalu

Trenutak je dovoljan da se nekog upozna, trenutak je dovoljan da se nekog zavoli, ali ni vječnost nije dovoljna da se zaboravi ono što trenutak stvori. -Narodne poslovice
trenutak-dovoljan-da-se-nekog-upozna-trenutak-dovoljan-da-se-nekog-zavoli-ali-vjenost-nije-dovoljna-da-se-zaboravi-ono-to-trenutak-stvori
Ljepota je nepodnošljiva, baca nas u očaj, nudeći nam na trenutak pogled na vječnost koju bismo željeli razvući kroz cijelo vrijeme. -Albert Kami
ljepota-nepodnoljiva-baca-nas-u-oaj-nudei-nam-na-trenutak-pogled-na-vjenost-koju-bismo-eljeli-razvui-kroz-cijelo-vrijeme
Ako nesreća siromašnih nastaje ne zbog zakona prirode, nego zbog naših instituicija, onda je naš greh velik. -Čarls Darvin
ako-nesrea-siromanih-nastaje-ne-zbog-zakona-prirode-nego-zbog-naih-instituicija-onda-na-greh-velik
Svoju snagu prepoznaćeš po tome koliko si u stanju da prebrodiš trenutak jer trenutak je teži, strašniji i duži, od vremena i od večnosti. -Miroslav Mika Antić
svoju-snagu-prepoznae-po-tome-koliko-u-stanju-da-prebrodi-trenutak-jer-trenutak-tei-straniji-i-i-od-vremena-i-od-venosti