Ozenio se Dado Polumenta, sada ce se manje druziti sa Sakom… :)))


ozenio-se-dado-polumenta-sada-se-manje-druziti-sakom
ozeniosedadopolumentasadamanjedruzitisakom…ozenio sese dadodado polumentasada cece sese manjemanje druzitidruziti sasa sakom…ozenio se dadose dado polumentasada ce sece se manjese manje druzitimanje druziti sadruziti sa sakom…ozenio se dado polumentasada ce se manjece se manje druzitise manje druziti samanje druziti sa sakom…sada ce se manje druzitice se manje druziti sase manje druziti sa sakom…

Nikada nisam uzeo slobodan dan u svojim dvadesetim. Nijedan. Još uvek sam fanatičan, ali sada sam malo manje fanatičan. -Bil Gejts
nikada-nisam-uzeo-slobodan-dan-u-svojim-dvadesetim-nijedan-jo-uvek-sam-fanatian-ali-sada-sam-malo-manje-fanatian