Pa ipak ti su susreti tek kratka radovanja, jer znam: na nekom raskršću neću te videti više.


pa-ipak-ti-su-susreti-tek-kratka-radovanja-jer-znam-na-nekom-raskru-neu-te-videti-vie
miroslav mika antićpaipaktisususretitekkratkaradovanjajerznamnanekomraskrćunećutevidetiviepa ipakipak titi susu susretisusreti tektek kratkakratka radovanjajer znamna nekomnekom raskršćuraskršću nećuneću tete videtivideti višepa ipak tiipak ti suti su susretisu susreti teksusreti tek kratkatek kratka radovanjana nekom raskršćunekom raskršću nećuraskršću neću teneću te videtite videti višepa ipak ti suipak ti su susretiti su susreti teksu susreti tek kratkasusreti tek kratka radovanjana nekom raskršću nećunekom raskršću neću teraskršću neću te videtineću te videti višepa ipak ti su susretiipak ti su susreti tekti su susreti tek kratkasu susreti tek kratka radovanjana nekom raskršću neću tenekom raskršću neću te videtiraskršću neću te videti više

Nadam se da ćemo se još videti u nekom drugom gradu, na nekoj drugoj predstavi u nekom drugom cirkusu. -Đorđe Balašević
nadam-se-da-emo-se-jo-videti-u-nekom-drugom-gradu-na-nekoj-drugoj-predstavi-u-nekom-drugom-cirkusu
Stvar je u tome da je Švajni ispao bolji frajer od prosečnog primerka rasne srpske sirovine. Sad, nekom smešno, nekom normalno, j**i ga, nekom i tragično..
stvar-u-tome-da-vajni-ispao-bolji-frajer-od-prosenog-primerka-rasne-srpske-sirovine-sad-nekom-smeno-nekom-normalno-ji-ga-nekom-i-tragino
Kad sam bio dečak verovao sam u Boga, ali sad ne moram da više verujem, jer znam da Bog postoji. -Nikolaj Velimirović
kad-sam-bio-deak-verovao-sam-u-boga-ali-sad-ne-moram-da-vie-verujem-jer-znam-da-bog-postoji