Pa sta ako nismo u vezi, mi se ipak mozemo ljubiti :P


pa-sta-ako-nismo-u-vezi-mi-se-ipak-mozemo-ljubiti-p
pastaakonismovezimiseipakmozemoljubitipa stasta akoako nismonismo uu vezimi sese ipakipak mozemomozemo ljubitipa sta akosta ako nismoako nismo unismo u vezimi se ipakse ipak mozemoipak mozemo ljubitipa sta ako nismosta ako nismo uako nismo u vezimi se ipak mozemose ipak mozemo ljubitipa sta ako nismo usta ako nismo u vezimi se ipak mozemo ljubiti

Uvek sam izbegavao da odgovorim na ono radoznalo pitanje A u kakvom ste odnosu sada? Jer ni nas dvoje nismo znali. Bili smo ranije u vezi bez veze, ...
uvek-sam-izbegavao-da-odgovorim-na-ono-radoznalo-pitanje-a-u-kakvom-ste-odnosu-sada-jer-nas-dvoje-nismo-znali-bili-smo-ranije-u-vezi-bez-veze
Uvijek sam izbjegavao da odgovorim na ono radoznalo pitanje A u kakvom ste odnosu sada? Jer ni nas dvoje nismo znali. Bili smo ranije u vezi bez veze, ...
uvijek-sam-izbjegavao-da-odgovorim-na-ono-radoznalo-pitanje-a-u-kakvom-ste-odnosu-sada-jer-nas-dvoje-nismo-znali-bili-smo-ranije-u-vezi-bez-veze
Imam praznu kutiju… Nisam znala sta da radim sa njom, nazvala sam je Veza…. Usla sam u kutiju… Pa vidi ja sam u vezi.
imam-praznu-kutiju-nisam-znala-sta-da-radim-njom-nazvala-sam-veza-usla-sam-u-kutiju-pa-vidi-ja-sam-u-vezi
Jer, čime ljubiti svet ako su jedina usta večito zauzeta izgovaranjem ljubavi? -Miroslav Mika Antić
jer-ime-ljubiti-svet-ako-su-jedina-usta-veito-zauzeta-izgovaranjem-ljubavi
Ja i moj momak smo u tajnoj vezi,u toliko tajnoj vezi da ni on to ne zna
ja-i-moj-momak-smo-u-tajnoj-veziu-toliko-tajnoj-vezi-da-on-to-ne-zna
Izgleda da smo manje nesrećni ako nismo sami. -Volter
izgleda-da-smo-manje-nesre-ako-nismo-sami