Pametan čovek nikada neće reći da sve zna.


pametan-ovek-nikada-nee-rei-da-sve-zna
blez paskalpametančoveknikadanećerećidasveznapametan čovekčovek nikadanikada nećeneće rećireći dada svesve znapametan čovek nikadačovek nikada nećenikada neće rećineće reći dareći da sveda sve znapametan čovek nikada nećečovek nikada neće rećinikada neće reći daneće reći da svereći da sve znapametan čovek nikada neće rećičovek nikada neće reći danikada neće reći da sveneće reći da sve zna

Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrijediti. -Čarls Dikens
imaj-srce-koje-nikada-nee-postati-tvrdo-temperament-koji-se-nikada-nee-umoriti-i-dodir-koji-nikada-nee-povrijediti
Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrediti. -Čarls Dikens
imaj-srce-koje-nikada-nee-postati-tvrdo-temperament-koji-se-nikada-nee-umoriti-i-dodir-koji-nikada-nee-povrediti
Sve su Drine ovog svijeta krive; nikada se one neće moći sve ni potpuno ispraviti; nikada ne smijemo prestati da ih ispravljamo. -Ivo Andric
sve-su-drine-ovog-svijeta-krive-nikada-se-one-nee-moi-sve-potpuno-ispraviti-nikada-ne-smijemo-prestati-da-ih-ispravljamo
Pametan čovek nauči deset stvari, a veruje u jednu; budala nauči jednu stvar i veruje da ih zna deset. -Kineske poslovice
pametan-ovek-naui-deset-stvari-a-veruje-u-jednu-budala-naui-jednu-stvar-i-veruje-da-ih-zna-deset