Pametan popušta, magarac ne dopušta.


pametan-popu-magarac-ne-dopu
srpske poslovicepametanpoputamagaracnedoputapametan popuštamagarac nene dopuštamagarac ne dopušta

Društvo koje dopušta klanice i bojna polja i samo je zrelo za klanje. -Karlhajnc Dešner
drutvo-koje-dopu-klanice-i-bojna-polja-i-samo-zrelo-za-klanje
Kad se proglasi vanredno stanje, svaki magarac zna da vlada. -Camillo Cavour
kad-se-proglasi-vanredno-stanje-svaki-magarac-zna-da-vlada
Sklonost čovjeka da sam sebe potcjenjuje, da dopušta da bude pokraden, obmanut i iskorištavan mogla bi biti stid boga među ljudima. -Fridrih Niče
sklonost-ovjeka-da-sam-sebe-potcjenjuje-da-dopu-da-bude-pokraden-obmanut-i-iskoritavan-mogla-bi-biti-stid-boga-meu-ljudima