Par puta mi je dolazila ideja, ali nisam bio kod kuće! :D


par-puta-mi-dolazila-ideja-ali-nisam-bio-kod-kue-d
putamidolazilaidejaalinisambiokodkućepar putaputa mimi jeje dolaziladolazila idejaali nisamnisam biobio kodkod kućepar puta miputa mi jemi je dolazilaje dolazila idejaali nisam bionisam bio kodbio kod kućepar puta mi jeputa mi je dolazilami je dolazila idejaali nisam bio kodnisam bio kod kućepar puta mi je dolazilaputa mi je dolazila idejaali nisam bio kod kuće

Ja nikada nisam vidio kontradikciju između ideja koje zastupam i ideja tog simbola, te fascinantne osobe, Isusa Krista. -Fidel Kastro
ja-nikada-nisam-vidio-kontradikciju-izmeu-ideja-koje-zastupam-i-ideja-tog-simbola-te-fascinantne-osobe-isusa-krista
Ja nikada nisam vidio kontradikciju između ideja koje zastupam i ideja tog simbola, te fascinantne osobe, Isusa Hrista. -Fidel Kastro
ja-nikada-nisam-vidio-kontradikciju-izmeu-ideja-koje-zastupam-i-ideja-tog-simbola-te-fascinantne-osobe-isusa-hrista