Pare kad odlaze imaju stotinu nogu, a kad dolaze samo dvije.


pare-kad-odlaze-imaju-stotinu-nogu-a-kad-dolaze-samo-dvije
bosanske posloviceparekadodlazeimajustotinunogudolazesamodvijepare kadkad odlazeodlaze imajuimaju stotinustotinu nogukad dolazedolaze samosamo dvijepare kad odlazekad odlaze imajuodlaze imaju stotinuimaju stotinu nogua kad dolazekad dolaze samodolaze samo dvijepare kad odlaze imajukad odlaze imaju stotinuodlaze imaju stotinu nogua kad dolaze samokad dolaze samo dvijepare kad odlaze imaju stotinukad odlaze imaju stotinu nogua kad dolaze samo dvije

Novci kad odlaze imaju sto nogu, a kad dolaze samo dve. -Narodne poslovice
novci-kad-odlaze-imaju-sto-nogu-a-kad-dolaze-samo-dve
Gostima se dva puta veselimo; Kad dolaze i kad odlaze! -Ruske poslovice
gostima-se-dva-puta-veselimo-kad-dolaze-i-kad-odlaze
Ne pokazujemo svoju veličinu kad se nađemo u jednoj krajnosti, već kad odjednom dodirnemo dvije. -Blez Paskal
ne-pokazujemo-svoju-veliinu-kad-se-naemo-u-jednoj-krajnosti-ve-kad-odjednom-dodirnemo-dvije