Pariz je uvek dobra ideja!


pariz-uvek-dobra-ideja
odri hepbnerparizuvekdobraidejapariz jeje uvekuvek dobradobra idejapariz je uvekje uvek dobrauvek dobra idejapariz je uvek dobraje uvek dobra idejapariz je uvek dobra ideja

Pariz je uvek dobra ideja.Ja nikada nisam vidio kontradikciju između ideja koje zastupam i ideja tog simbola, te fascinantne osobe, Isusa Krista.Ja nikada nisam vidio kontradikciju između ideja koje zastupam i ideja tog simbola, te fascinantne osobe, Isusa Hrista.Moja savest je dobra devojka: mogu uvek da se nagodim sa njom.Neka ti svi ljudi koje sretneš, budu žive slike onoga dobra i zla, koje je u tebi. Zadržavaj se mislima i ljubavlju stalno na dobrim slikama, da bi i ti postao slikom dobra za braću svoju.Dusa ce uvek patiti,srce ce uvek boleti,ali ja cu te se uvek secati i samo tebe voleti…