Pasivnost je oruđe tiranije.


pasivnost-orue-tiranije
josif staljinpasivnostoruđetiranijepasivnost jeoruđe tiranijepasivnost je oruđeje oruđe tiranijepasivnost je oruđe tiranije