Pazi šta obećaješ, jer čovjek nije svemoguć.


pazi-obeaje-jer-ovjek-nije-svemogu
poslovice korisnikapazitaobećajejerčovjeknijesvemogućpazi štašta obećaješjer čovjekčovjek nijenije svemogućpazi šta obećaješjer čovjek niječovjek nije svemogućjer čovjek nije svemoguć

Pazi se jalovosti užurbanog života. -Sokrat
pazi-se-jalovosti-uurbanog-ivota