Pazi šta obećaješ, jer čovjek nije svemoguć.


pazi-obeaje-jer-ovjek-nije-svemogu
poslovice korisnikapazitaobećajejerčovjeknijesvemogućpazi štašta obećaješjer čovjekčovjek nijenije svemogućpazi šta obećaješjer čovjek niječovjek nije svemogućjer čovjek nije svemoguć

Velika je nesreća kad čovjek ne zna šta hoće, a prava katastrofa kad ne zna šta može.Pazi kome vjeruješ.Pazi muho da ne bude suho.Pazi se jalovosti užurbanog života.Nije važno šta se dešava u svijetu,  nije važno šta će biti sutra, važan je ovaj čas blaženstva bez misli.Pazi da izvinjenjem ne učiniš grešku većom.