Pazite se ljudi koji su ostavili cigare,jer kad skontaju da ste stetni po njih ostavice i vas :)


pazite-se-ljudi-koji-su-ostavili-cigarejer-kad-skontaju-da-ste-stetni-po-njih-ostavice-i-vas
paziteseljudikojisuostavilicigarejerkadskontajudastestetniponjihostavicevaspazite sese ljudiljudi kojikoji susu ostavilikad skontajuskontaju dada steste stetnistetni popo njihnjih ostaviceostavice ii vaspazite se ljudise ljudi kojiljudi koji sukoji su ostavilikad skontaju daskontaju da steda ste stetniste stetni postetni po njihpo njih ostavicenjih ostavice iostavice i vaspazite se ljudi kojise ljudi koji suljudi koji su ostavilikad skontaju da steskontaju da ste stetnida ste stetni poste stetni po njihstetni po njih ostavicepo njih ostavice injih ostavice i vaspazite se ljudi koji suse ljudi koji su ostavilikad skontaju da ste stetniskontaju da ste stetni poda ste stetni po njihste stetni po njih ostavicestetni po njih ostavice ipo njih ostavice i vas

Gde ste drugarice,sve velike lavice nekada ste bile ribe,a sad ste konobarice mastale o sreci,skoli,milionima… sada kad vas vidim,sve ste sa kurtonima Pljuvali ...
gde-ste-drugaricesve-velike-lavice-nekada-ste-bile-ribea-sad-ste-konobarice-mastale-o-sreciskolimilionima-sada-kad-vas-vidimsve-ste-kurtonima
Onaj osećaj kad slučajno rešite problem koji vas muči danima i za koji ste polako počeli da dižete ruke. ;)
onaj-oseaj-kad-sluajno-reite-problem-koji-vas-mui-danima-i-za-koji-ste-polako-poeli-da-diete-ruke
Uloga prijatelja je da bude uz vas kad grešite. Kad ste u pravu svi će biti pored vas. -Mark Tven
uloga-prijatelja-da-bude-uz-vas-kad-greite-kad-ste-u-pravu-svi-e-biti-pored-vas
Uloga prijatelja je da bude uz vas kad grešite. Kad ste u pravu, svi će biti pored vas. -Mark Tven
uloga-prijatelja-da-bude-uz-vas-kad-greite-kad-ste-u-pravu-svi-e-biti-pored-vas
Odenite nešto lošeg kvaliteta i ljudi će se sećati haljine koju ste nosili, odenite se kvalitetno i ljudi će pamtiti vas. -Koko Šanel
odenite-neto-loeg-kvaliteta-i-ljudi-e-se-seati-haljine-koju-ste-nosili-odenite-se-kvalitetno-i-ljudi-e-pamtiti-vas