Perfekcija misli i konfuzija ciljeva je izgleda naš najveći problem.


perfekcija-misli-i-konfuzija-ciljeva-izgleda-na-najvei-problem
albert ajnštajnperfekcijamislikonfuzijaciljevaizgledananajvećiproblemperfekcija mislimisli ii konfuzijakonfuzija ciljevaciljeva jeje izgledaizgleda našnaš najvećinajveći problemperfekcija misli imisli i konfuzijai konfuzija ciljevakonfuzija ciljeva jeciljeva je izgledaje izgleda našizgleda naš najvećinaš najveći problemperfekcija misli i konfuzijamisli i konfuzija ciljevai konfuzija ciljeva jekonfuzija ciljeva je izgledaciljeva je izgleda našje izgleda naš najvećiizgleda naš najveći problemperfekcija misli i konfuzija ciljevamisli i konfuzija ciljeva jei konfuzija ciljeva je izgledakonfuzija ciljeva je izgleda našciljeva je izgleda naš najvećije izgleda naš najveći problem

Moramo nešto razjasniti: teroriziam nije težnja ka legitimnim ciljeva uz pomoć nelegitimnih sredstava. Šta god da ubice žele da postignu, stvaranje boljeg sveta sigurno nije jedan od njihov ciljeva. -Salman Rušdi
moramo-neto-razjasniti-teroriziam-nije-tenja-ka-legitimnim-ciljeva-uz-pomo-nelegitimnih-sredstava-god-da-ubice-ele-da-postignu-stvaranje-boljeg-sveta
Ako neko misli da su ljubav i mir klišei koji su zaostali iz 60-ih godina, to je njegov problem. Ljubav i mir su večni. -Džon Lenon
ako-neko-misli-da-su-ljubav-i-mir-kliei-koji-su-zaostali-iz-60ih-godina-to-njegov-problem-ljubav-i-mir-su-ve
J**eš ti Chuck Norrisa što može rešiti svaki problem, moja žena je bolja ona od niceg napravi problem ! ! !
je-ti-chuck-norrisa-to-moe-reiti-svaki-problem-moja-ena-bolja-ona-od-niceg-napravi-problem
Otkrivanje atomske energije nije stovilo novi problem. Ono je samo učinilo hitnijom potrebu da se riješi već postojeći problem. -Albert Ajnštajn
otkrivanje-atomske-energije-nije-stovilo-novi-problem-ono-samo-uinilo-hitnijom-potrebu-da-se-rijei-ve-postojei-problem
Disciplina je most između ciljeva i ostvarenja. -Džim Ron
disciplina-most-izmeu-ciljeva-i-ostvarenja