Pero je jezik uma.


pero-jezik-uma
horacijeperojezikumapero jeje jezikjezik umapero je jezikje jezik umapero je jezik uma

Najvažniji produkt stvaralačkog uma je izum. Njegov je krajnji cilj ovladavanje uma prirodom i iskorištavanje njezinih sila za potrebe čovječanstva. -Nikola Tesla
najvaniji-produkt-stvaralakog-uma-izum-njegov-krajnji-cilj-ovladavanje-uma-prirodom-i-iskoritavanje-njezinih-sila-za-potrebe-ovjeanstva
Snaga uma se meri – lepotom reči.
snaga-uma-se-meri-lepotom-rei
Volim njenu ljepotu, ali se plašim njenog uma. -Stendal
volim-njenu-ljepotu-ali-se-plaim-njenog-uma
Sreća je blagoslov za telo, ali patnja razvija snagu uma. -Marsel Prust
srea-blagoslov-za-telo-ali-patnja-razvija-snagu-uma