Pesimista je čovek koji od dva zla izabere oba.


pesimista-ovek-koji-od-dva-zla-izabere-oba
oskar vajldpesimistačovekkojioddvazlaizabereobapesimista jeje čovekčovek kojikoji odod dvadva zlazla izabereizabere obapesimista je čovekje čovek kojičovek koji odkoji od dvaod dva zladva zla izaberezla izabere obapesimista je čovek kojije čovek koji odčovek koji od dvakoji od dva zlaod dva zla izaberedva zla izabere obapesimista je čovek koji odje čovek koji od dvačovek koji od dva zlakoji od dva zla izabereod dva zla izabere oba

Pesimista je čovjek koji od dva zla izabere oba.Čovek je slobodan ako može da izabere, a može da izabere ako dovoljno zna da bi mogao da uporedi.Skromnost je vrlina samo kod onog koji nije mogao da izabere bolje rešenje.Psihoterapeutu stari čovek koji ne može reći zbogom životu izgleda nemoćan i bolešljiv kao i mladi čovek koji se boji prigrliti ga.Društvo neumoljivo odbija od sebe dva staleža ljudi: one koji ga napadaju i one koji ga čuvaju.Pesimista je optimista sa iskustvom.