Pesimista je čovjek koji od dva zla izabere oba.


pesimista-ovjek-koji-od-dva-zla-izabere-oba
oskar vajldpesimistačovjekkojioddvazlaizabereobapesimista jeje čovjekčovjek kojikoji odod dvadva zlazla izabereizabere obapesimista je čovjekje čovjek kojičovjek koji odkoji od dvaod dva zladva zla izaberezla izabere obapesimista je čovjek kojije čovjek koji odčovjek koji od dvakoji od dva zlaod dva zla izaberedva zla izabere obapesimista je čovjek koji odje čovjek koji od dvačovjek koji od dva zlakoji od dva zla izabereod dva zla izabere oba

Pesimista je čovek koji od dva zla izabere oba. -Oskar Vajld
pesimista-ovek-koji-od-dva-zla-izabere-oba
Čovek je slobodan ako može da izabere, a može da izabere ako dovoljno zna da bi mogao da uporedi. -Karl Marks
ovek-slobodan-ako-moe-da-izabere-a-moe-da-izabere-ako-dovoljno-zna-da-bi-mogao-da-uporedi
Psihoterapeutu, stari čovjek koji ne može reći zbogom životu, izgleda nemoćan i boležljiv kao i mladi čovjek koji se boji prigrliti ga. -Carl Jung
psihoterapeutu-stari-ovjek-koji-ne-moe-rei-zbogom-ivotu-izgleda-nemoan-i-boleljiv-kao-i-mladi-ovjek-koji-se-boji-prigrliti-ga
Skromnost je vrlina samo kod onog koji nije mogao da izabere bolje rešenje.
skromnost-vrlina-samo-kod-onog-koji-nije-mogao-da-izabere-bolje-reenje
Sretan je čovjek koji je razbio lance koji nanose bol umu, onaj koji je konačno prestao brinuti se. -Ovidije
sretan-ovjek-koji-razbio-lance-koji-nanose-bol-umu-onaj-koji-konano-prestao-brinuti-se
Društvo neumoljivo odbija od sebe dva staleža ljudi: one koji ga napadaju i one koji ga čuvaju. -Viktor Igo
drutvo-neumoljivo-odbija-od-sebe-dva-stalea-ljudi-one-koji-ga-napadaju-i-one-koji-ga-uvaju