Pesimista vidi teškoću u svakoj prilici, dok optimista vidi priliku u svakoj teškoći.


pesimista-vidi-tekou-u-svakoj-prilici-dok-optimista-vidi-priliku-u-svakoj-tekoi
vinston Čerčilpesimistaviditekoćusvakojprilicidokoptimistaprilikutekoćipesimista vidividi teškoćuteškoću uu svakojsvakoj prilicidok optimistaoptimista vidividi prilikupriliku uu svakojsvakoj teškoćipesimista vidi teškoćuvidi teškoću uteškoću u svakoju svakoj prilicidok optimista vidioptimista vidi prilikuvidi priliku upriliku u svakoju svakoj teškoćipesimista vidi teškoću uvidi teškoću u svakojteškoću u svakoj prilicidok optimista vidi prilikuoptimista vidi priliku uvidi priliku u svakojpriliku u svakoj teškoćipesimista vidi teškoću u svakojvidi teškoću u svakoj prilicidok optimista vidi priliku uoptimista vidi priliku u svakojvidi priliku u svakoj teškoći

Pesimista u svakoj prilici vidi teškoće, a optimista u svakoj teškoći vidi priliku. -Vinston Čerčil
pesimista-u-svakoj-prilici-vidi-tekoe-a-optimista-u-svakoj-tekoi-vidi-priliku
Čovek samo srcem dobro vidi. Suština je očima nevidljiva. Ono što je bitno, ne vidi se… -Anton Čehov
ovek-samo-srcem-dobro-vidi-sutina-oima-nevidljiva-ono-to-bitno-ne-vidi-se
Ponekad se čoveku učini da je put bezbožnički prav, jer vidi bazbožnika gde se bogati i uspeva. O, kad bi mu se dalo da vidi kraj toga puta! -Nikolaj Velimirović
ponekad-se-oveku-uini-da-put-bezboki-prav-jer-vidi-bazbonika-gde-se-bogati-i-uspeva-o-kad-bi-mu-se-dalo-da-vidi-kraj-toga-puta