Pesma mora da bude teorema: ekonomija jezika i ekonomija resursa; postići maksimalno sa minimalnim.


pesma-mora-da-bude-teorema-ekonomija-jezika-i-ekonomija-resursa-postii-maksimalno-minimalnim
nikanor parapesmamoradabudeteoremaekonomijajezikaresursapostićimaksimalnominimalnimpesma moramora dada budebude teoremaekonomija jezikajezika ii ekonomijaekonomija resursapostići maksimalnomaksimalno sasa minimalnimpesma mora damora da budeda bude teoremaekonomija jezika ijezika i ekonomijai ekonomija resursapostići maksimalno samaksimalno sa minimalnimpesma mora da budemora da bude teoremaekonomija jezika i ekonomijajezika i ekonomija resursapostići maksimalno sa minimalnimpesma mora da bude teoremaekonomija jezika i ekonomija resursa

Komunizam je sovjetska vlast plus elektrifikacija cele zemlje. U suprotnom će država ostati ekonomija malih seljaka i na nama je da to realizujemo.Ono što mora da bude nije nesreća. Nesreća je samo ono što ne mora biti, a ipak se dogodi. Nesreću uvek izazivaju ljudi. Priroda vlada onim što biti mora.Reka može postati more, ali ona neće moći nikada postići da more bude dio nje same.Reka može postati more, ali ona neće moći nikada postići da more bude deo nje same.Piscima ne trebju trikovi ili fazoni, čak ni ne moraju biti najpametnija osoba u okolini. Rizikujući da ispadne glup, pisac ponekad mora da bude sposoban da samo stoji i zuri tamo vamo-u zalazak sunca ili u staru cipelu-i da bude potpuno i jednostavno oduševljen.Tuga lepše zvuči kad se otpeva. Pesma sve podnese.