Pesnik ne sme da dozvoli da mu jezik pobegne. U tom slučaju pobegao bi mu i život.


pesnik-ne-sme-da-dozvoli-da-mu-jezik-pobegne-u-tom-sluaju-pobegao-bi-mu-i-ivot
matija bećkovićpesniknesmedadozvolimujezikpobegnetomslučajupobegaobiživotpesnik nene smesme dada dozvolidozvoli dada mumu jezikjezik pobegneu tomtom slučajuslučaju pobegaopobegao bibi mumu ii životpesnik ne smene sme dasme da dozvolida dozvoli dadozvoli da muda mu jezikmu jezik pobegneu tom slučajutom slučaju pobegaoslučaju pobegao bipobegao bi mubi mu imu i životpesnik ne sme dane sme da dozvolisme da dozvoli dada dozvoli da mudozvoli da mu jezikda mu jezik pobegneu tom slučaju pobegaotom slučaju pobegao bislučaju pobegao bi mupobegao bi mu ibi mu i životpesnik ne sme da dozvoline sme da dozvoli dasme da dozvoli da muda dozvoli da mu jezikdozvoli da mu jezik pobegneu tom slučaju pobegao bitom slučaju pobegao bi muslučaju pobegao bi mu ipobegao bi mu i život

Mnogi ljudi ne dopuštaju sebi ljubav upravo zbog toga što time stavljaju mnoge stvari na kocku, bilo da se tiču prošlosti ili budućnosti. U tom slučaju, postoji samo sadašnjost. -Paulo Koeljo
mnogi-ljudi-ne-doputaju-sebi-ljubav-upravo-zbog-toga-to-time-stavljaju-mnoge-stvari-na-kocku-bilo-da-se-tiu-prolosti-ili-budunosti-u-tom-sluaju
U svakom slučaju, bolje je gledati život u pozorišnom komadu, neko gledati pozorišni komad u životu. -Branislav Nušić
u-svakom-sluaju-bolje-gledati-ivot-u-pozorinom-komadu-neko-gledati-pozori-komad-u-ivotu
U svakom slučaju, bolje je gledati život u pozorišnom komadu, nego gledati pozorišni komad u životu. -Branislav Nušić
u-svakom-sluaju-bolje-gledati-ivot-u-pozorinom-komadu-nego-gledati-pozori-komad-u-ivotu