Pesnikov je zadatak traženje. A sposobnost velikih pesnika nalaženje.


pesnikov-zadatak-traenje-a-sposobnost-velikih-pesnika-nalaenje
tin ujevićpesnikovzadataktraženjesposobnostvelikihpesnikanalaženjepesnikov jeje zadatakzadatak traženjesposobnost velikihvelikih pesnikapesnika nalaženjepesnikov je zadatakje zadatak traženjea sposobnost velikihsposobnost velikih pesnikavelikih pesnika nalaženjepesnikov je zadatak traženjea sposobnost velikih pesnikasposobnost velikih pesnika nalaženjea sposobnost velikih pesnika nalaženje

Naše molitve bi trebale biti koncentrisane na generalno traženje dobra, jer samo Bog najbolje zna šta je dobro za nas. -Sokrat
nae-molitve-bi-trebale-biti-koncentrisane-na-generalno-traenje-dobra-jer-samo-bog-najbolje-zna-dobro-za-nas
Najveći čovekov zadatak u životu je roditi samoga sebe. -Erih From
najvei-ovekov-zadatak-u-ivotu-roditi-samoga-sebe
Tvoj zadatak je da otkriješ svoj svet i da onda daš celo srce za njega. -Buda
tvoj-zadatak-da-otkrije-svoj-svet-i-da-onda-da-celo-srce-za-njega