Pevam a dusa mi place, kuku meni dal po nekoj skace xDDD


pevam-a-dusa-mi-place-kuku-meni-dal-po-nekoj-skace-xddd
pevamdusamiplacekukumenidalponekojskacexddddusa mimi placekuku menimeni daldal popo nekojnekoj skaceskace xdddpevam a dusaa dusa midusa mi placekuku meni dalmeni dal podal po nekojpo nekoj skacenekoj skace xdddpevam a dusa mia dusa mi placekuku meni dal pomeni dal po nekojdal po nekoj skacepo nekoj skace xdddpevam a dusa mi placekuku meni dal po nekojmeni dal po nekoj skacedal po nekoj skace xddd

Jedna stvar koju morate da znate o meni je da nemam filter kada su u pitanju mišljenja. Zaista nemam problem da iskažem tačno ono što mislim o nekoj osobi. -Kobi Brajant
jedna-stvar-koju-morate-da-znate-o-meni-da-nemam-filter-kada-su-u-pitanju-miljenja-zaista-nemam-problem-da-iskaem-no-ono-to-mislim-o-nekoj-osobi
On:E si ljuta?   Ona.Jok,slana sam!  xDDD
one-ljuta-onajokslana-sam-xddd
On:E si ljuta? Ona.Jok,slana sam! xDDD
one-ljuta-onajokslana-sam-xddd
Kad je dusa zdrava, u sebi nosi ljubav.
kad-dusa-zdrava-u-sebi-nosi-ljubav
Koliko je u Tuzli soli,toliko te moja dusa voli…:$$
koliko-u-tuzli-solitoliko-te-moja-dusa-voli