Pijančenje zahteva mnogo vremena i truda ako nameravate da to radite kako treba.


pijanenje-zahteva-mnogo-vremena-i-truda-ako-nameravate-da-to-radite-kako-treba
rejmond karverpijančenjezahtevamnogovremenatrudaakonameravatedatoraditekakotrebapijančenje zahtevazahteva mnogomnogo vremenavremena ii trudatruda akoako nameravatenameravate daradite kakokako trebapijančenje zahteva mnogozahteva mnogo vremenamnogo vremena ivremena i trudai truda akotruda ako nameravateako nameravate dada to raditeradite kako trebapijančenje zahteva mnogo vremenazahteva mnogo vremena imnogo vremena i trudavremena i truda akoi truda ako nameravatetruda ako nameravate danameravate da to raditeda to radite kakopijančenje zahteva mnogo vremena izahteva mnogo vremena i trudamnogo vremena i truda akovremena i truda ako nameravatei truda ako nameravate daako nameravate da to raditenameravate da to radite kakoda to radite kako treba

Da li ste već na godišnjem odmoru ili samo ne radite? Da li ne radite samo pre odmora ili to radite i posle? -Duško Radović
da-li-ste-ve-na-godinjem-odmoru-ili-samo-ne-radite-da-li-ne-radite-samo-pre-odmora-ili-to-radite-i-posle
Reforme nikada nisu popularne ako treba da budu uspešne, jer uvek mnogo koštaju. Da biste bili popularni, morate da preuzmete rizik nepopularnosti. -Zoran Đinđić
reforme-nikada-nisu-popularne-ako-treba-da-budu-uspene-jer-uvek-mnogo-kotaju-da-biste-bili-popularni-morate-da-preuzmete-rizik-nepopularnosti
Za život treba mnogo napora i za svaki napor nesrazmerno mnogo hrabrosti. -Ivo Andric
za-ivot-treba-mnogo-napora-i-za-svaki-napor-nesrazmerno-mnogo-hrabrosti