Pisanje i putovanja čine tvoju stražnjicu širom ukoliko ne vodiš o tome računa. Stoga ja volim da pišem stojeći.


pisanje-i-putovanja-ine-tvoju-stranjicu-irom-ukoliko-ne-vodi-o-tome-rauna-stoga-ja-volim-da-piem-stojei
ernest hemingvejpisanjeputovanjačinetvojustražnjicuiromukolikonevoditomeračunastogajavolimdapiemstojećipisanje ii putovanjaputovanja činečine tvojutvoju stražnjicustražnjicu širomširom ukolikoukoliko nene vodišvodiš oo tometome računastoga jaja volimvolim dada pišempišem stojećipisanje i putovanjai putovanja čineputovanja čine tvojučine tvoju stražnjicutvoju stražnjicu širomstražnjicu širom ukolikoširom ukoliko neukoliko ne vodišne vodiš ovodiš o tomeo tome računastoga ja volimja volim davolim da pišemda pišem stojećipisanje i putovanja činei putovanja čine tvojuputovanja čine tvoju stražnjicučine tvoju stražnjicu širomtvoju stražnjicu širom ukolikostražnjicu širom ukoliko neširom ukoliko ne vodišukoliko ne vodiš one vodiš o tomevodiš o tome računastoga ja volim daja volim da pišemvolim da pišem stojećipisanje i putovanja čine tvojui putovanja čine tvoju stražnjicuputovanja čine tvoju stražnjicu širomčine tvoju stražnjicu širom ukolikotvoju stražnjicu širom ukoliko nestražnjicu širom ukoliko ne vodišširom ukoliko ne vodiš oukoliko ne vodiš o tomene vodiš o tome računastoga ja volim da pišemja volim da pišem stojeći

Sandra volim te vise od svega,od sjajnog sunca i vedrog neba..volim tvoj osmeh i noge bose i tvoju kosu prepunu rose
sandra-volim-te-vise-od-svegaod-sjajnog-sunca-i-vedrog-nebavolim-tvoj-osmeh-i-noge-bose-i-tvoju-kosu-prepunu-rose
Zabranjeno je ubijati. Stoga se sve ubice kažnjavaju osim ukoliko ne ubijaju u velikom broju i uz zvuke truba. -Volter
zabranjeno-ubijati-stoga-se-sve-ubice-kanjavaju-osim-ukoliko-ne-ubijaju-u-velikom-broju-i-uz-zvuke-truba
Ljudi će se uvjeriti u tvoje argumente, tvoju iskrenost i tvoju ozbiljnost jedino sa tvojom - smrti. -Alber Kami
ljudi-e-se-uvjeriti-u-tvoje-argumente-tvoju-iskrenost-i-tvoju-ozbiljnost-jedino-tvojom-smrti
Možda ti i ne slutiš koliko volim tvoju tršavu glavu, detinju glavu koja miriše na sapun i penušavi aprilski vetar. -Miroslav Mika Antić
moda-ti-i-ne-sluti-koliko-volim-tvoju-travu-glavu-detinju-glavu-koja-mirie-na-sapun-i-penuavi-aprilski-vetar
Ne brini ukoliko nisi prepoznat, međutim, teži ka tome da zaslužiš prepoznavanje. -Abraham Linkoln
ne-brini-ukoliko-nisi-prepoznat-meutim-tei-ka-tome-da-zaslui-prepoznavanje