Pisanje nije ništa drugo nego sprovođenje sna.


pisanje-nije-drugo-nego-sprovoenje-sna
horhe luis borhespisanjenijenitadrugonegosprovođenjesnapisanje nijenije ništaništa drugodrugo negonego sprovođenjesprovođenje snapisanje nije ništanije ništa drugoništa drugo negodrugo nego sprovođenjenego sprovođenje snapisanje nije ništa drugonije ništa drugo negoništa drugo nego sprovođenjedrugo nego sprovođenje snapisanje nije ništa drugo negonije ništa drugo nego sprovođenjeništa drugo nego sprovođenje sna

Zavist je slijepa i ništa drugo ne zna nego kuditi vrline. -Livije
zavist-slijepa-i-drugo-ne-zna-nego-kuditi-vrline