Pita žena muža: S koliko žena si spavao od kako smo u braku? Muž odgovara: Samo s tobom draga. S drugima sam bio budan … :D


pita-ena-mua-s-koliko-ena-spavao-od-kako-smo-u-braku-mu-odgovara-samo-s-tobom-draga-s-drugima-sam-bio-budan-d
pitaženamužakolikospavaoodkakosmobrakumužodgovarasamotobomdragadrugimasambiobudanpita ženažena mužas kolikokoliko ženažena sisi spavaospavao odod kakokako smosmo uu brakumuž odgovarasamo ss tobomtobom dragas drugimadrugima samsam biobio budanbudan …pita žena mužas koliko ženakoliko žena sižena si spavaosi spavao odspavao od kakood kako smokako smo usmo u brakusamo s toboms tobom dragas drugima samdrugima sam biosam bio budanbio budan …s koliko žena sikoliko žena si spavaožena si spavao odsi spavao od kakospavao od kako smood kako smo ukako smo u brakusamo s tobom dragas drugima sam biodrugima sam bio budansam bio budan …s koliko žena si spavaokoliko žena si spavao odžena si spavao od kakosi spavao od kako smospavao od kako smo uod kako smo u brakus drugima sam bio budandrugima sam bio budan …

Pita žena muža: • Je l’ se sećaš ono kad si otišao na pecanje pre 6 meseci? • Kako da ne, bio je odličan ulov! • E, pa zvala te je riba koju si ...
pita-ena-mua-je-l-se-sea-ono-kad-otiao-na-pecanje-pre-6-meseci-kako-da-ne-bio-odlian-ulov-e-pa-zvala-te-riba-koju
Po Svetom pismu žena je poslednje delo koje je Bog stvorio; mora da je to učinio u subotu, jer se vidi koliko je bio umoran. -Aleksandar Dima
po-svetom-pismu-ena-poslednje-delo-koje-bog-stvorio-mora-da-to-uinio-u-subotu-jer-se-vidi-koliko-bio-umoran