Pitaju me za tebe. A ja ćutim. Na kojem boku spavaš, pomislim..


pitaju-me-za-tebe-a-ja-utim-na-kojem-boku-spava-pomislim
pitajumezatebejaćutimnakojembokuspavapomislimpitaju meme zaza tebeja ćutimna kojemkojem bokuboku spavašpitaju me zame za tebea ja ćutimna kojem bokukojem boku spavašpitaju me za tebena kojem boku spavaš

Suze same krenu kad pomislim na tebe,jer bila si svee sto zelim pored sebe…
suze-same-krenu-kad-pomislim-na-tebejer-bila-svee-sto-zelim-pored-sebe
Najgluplje pitanje na svetu – Jel spavaš? -.-
najgluplje-pitanje-na-svetu-jel-spava
Noćima ćutim o njoj…
noima-utim-o-njoj
Pregrizem jezik, ali ne umem da ćutim!
pregrizem-jezik-ali-ne-umem-da-utim
Pitaju me koje sam vjere? - A ja im odgovaram pitanjem:
pitaju-me-koje-sam-vjere-a-ja-im-odgovaram-pitanjem-a-koliko-to-bogova-ima
Bolje ti je da budeš slobodan od straha i da spavaš na podu, nego da imaš zlatni krevet i bogatu trpezu, a da si pun briga. -Epikur
bolje-ti-da-bude-slobodan-od-straha-i-da-spava-na-podu-nego-da-ima-zlatni-krevet-i-bogatu-trpezu-a-da-pun-briga