Pitanja na koja je najteže dati odgovor jesu ona čiji je odgovor očigledan.


pitanja-na-koja-najtee-dati-odgovor-jesu-ona-iji-odgovor-oigledan
bernard shawpitanjanakojanajtežedatiodgovorjesuonačijiočigledanpitanja nana kojakoja jeje najteženajteže datidati odgovorjesu onaona čijičiji jeje odgovorpitanja na kojana koja jekoja je najtežeje najteže datinajteže dati odgovordati odgovor jesuodgovor jesu onajesu ona čijiona čiji ječiji je odgovorje odgovor očigledanpitanja na koja jena koja je najtežekoja je najteže datije najteže dati odgovornajteže dati odgovor jesudati odgovor jesu onaodgovor jesu ona čijijesu ona čiji jeona čiji je odgovorčiji je odgovor očigledanpitanja na koja je najtežena koja je najteže datikoja je najteže dati odgovorje najteže dati odgovor jesunajteže dati odgovor jesu onadati odgovor jesu ona čijiodgovor jesu ona čiji jejesu ona čiji je odgovorona čiji je odgovor očigledan

Nemojmo tražiti republikanski odgovor ili demokratski odgovor, nego pravi odgovor. Nemojmo tražiti krivca za prošlost. Prihvatimo vlastitu odgovornost za budućnost. -Džon F. Kenedi
nemojmo-traiti-republikanski-odgovor-ili-demokratski-odgovor-nego-pravi-odgovor-nemojmo-traiti-krivca-za-prolost-prihvatimo-vlastitu-odgovornost-za
Ljubav je odgovor, ali dok čekate na odgovor, seks postavlja neka dosta dobra pitanja. -Vudi Alen
ljubav-odgovor-ali-dok-ekate-na-odgovor-seks-postavlja-neka-dosta-dobra-pitanja
Historija je proročica koja je na iskrena pitanja uvjek davala isti odgovor: da niste potlačeni, bili biste tlačitelji. -Carlo Bini
historija-proroica-koja-na-iskrena-pitanja-uvjek-davala-isti-odgovor-da-niste-potlaeni-bili-biste-tlaitelji