Plašim se kad pomislim da će doći poslednja nedelja našega druženja.


plaim-se-kad-pomislim-da-e-doi-poslednja-nedelja-naega-druenja
desanka maksimovićplaimsekadpomislimdaćedoćiposlednjanedeljanaegadruženjaplašim sese kadkad pomislimpomislim dada ćeće doćidoći poslednjaposlednja nedeljanedelja našeganašega druženjaplašim se kadse kad pomislimkad pomislim dapomislim da ćeda će doćiće doći poslednjadoći poslednja nedeljaposlednja nedelja našeganedelja našega druženjaplašim se kad pomislimse kad pomislim dakad pomislim da ćepomislim da će doćida će doći poslednjaće doći poslednja nedeljadoći poslednja nedelja našegaposlednja nedelja našega druženjaplašim se kad pomislim dase kad pomislim da ćekad pomislim da će doćipomislim da će doći poslednjada će doći poslednja nedeljaće doći poslednja nedelja našegadoći poslednja nedelja našega druženja

Suze same krenu kad pomislim na tebe,jer bila si svee sto zelim pored sebe…
suze-same-krenu-kad-pomislim-na-tebejer-bila-svee-sto-zelim-pored-sebe
Svaki put kad sam u nekom šklj raspoloženju, setim se nekih stvari, mirisa, prizora, i momentalno se osetim bolje i pomislim koliko je divnih ...
svaki-put-kad-sam-u-nekom-klj-raspoloenju-setim-se-nekih-stvari-mirisa-prizora-i-momentalno-se-osetim-bolje-i-pomislim-koliko-divnih
Dan smrti će doći, možda danas, možda za pedeset godina. Sigurno je jedno da će doći. -Ajrton Sena
dan-smrti-e-doi-moda-danas-moda-za-pedeset-godina-sigurno-jedno-da-e-doi
Onaj osećaj kad ti je neko daleko i odbrojavaš dane kada će doći!
onaj-oseaj-kad-ti-neko-daleko-i-odbrojava-dane-kada-e-doi
Plašim se da ostvarim svoj san pa da posle više nemam razloga da živim. -Paulo Koeljo
plaim-se-da-ostvarim-svoj-san-pa-da-posle-vie-nemam-razloga-da-ivim