Plašiti se znači biti zdrav; strah od smrti vodi životu.


plaiti-se-znai-biti-zdrav-strah-od-smrti-vodi-ivotu
džek londonplaitiseznačibitizdravstrahodsmrtivodiživotuplašiti sese značiznači bitibiti zdravstrah odod smrtismrti vodivodi životuplašiti se značise znači bitiznači biti zdravstrah od smrtiod smrti vodismrti vodi životuplašiti se znači bitise znači biti zdravstrah od smrti vodiod smrti vodi životuplašiti se znači biti zdravstrah od smrti vodi životu

Pomisao da ću uskoro biti mrtav je najbolja stvar koja mi je pomogla u donošenju velikih odluka u životu. To je zato što skoro sve – sva tuđa očekivanja, sav ponos, sav strah od sramote i neuspeha – se jednostavno sklone sa puta kada se suoče sa smrti, ostavljajući samo ono što je zaista važno.Kao što je ljubav prema životu zapravo samo strah od smrti, tako i društvenost ljudi zapravo nije direktna; ona se, naime, ne zasniva na ljubavi prema društvu, nego na strahu od samoće.Vozači žive u svetu u kojem odluke što se donose u deliću sekunde mogu odlučiti o životu ili smrti. Ne smete biti ucenjeni emocijama, posebno ne strahom.Naučnici danas misle duboko umesto jasno. Čovek mora biti zdrav da misli jasno, ali se može misliti duboko i biti prilično lud.Ljubav ne postavlja suvišna pitanja, jer ako počnemo da mislimo, počinjemo i da se plašimo. To je neki neobjašnjivi strah, i ne vrijedi ni da ga prevodimo u riječi. Možda je to strah od prezira, od neprihvatanja, strah da se ne prekine čarolija. Izgleda smješno, ali je tako.Tamo gde ima poštovanja ima i straha, međutim tamo gde je strah ne mora uvek biti i poštovanja, jer sam strah ima daleko veći opseg od poštovanja.