Planirajte ono što je teško dok je još lako, činite ono što je veliko dok je malo. Najteže stvari na svetu moraju biti učinjene dok su još lake, najveće stvari na svetu moraju biti učinjene dok su još male.


planirajte-ono-to-teko-dok-jo-lako-inite-ono-to-veliko-dok-malo-najtee-stvari-na-svetu-moraju-biti-uinjene-dok-su-jo-lake-najvee-stvari-na-svetu
sun cuplanirajteonototekodokjolakočinitevelikomalonajtežestvarinasvetumorajubitiučinjenesulakenajvećemaleplanirajte onoono štošto jeje teškoteško dokdok jeje jošjoš lakočinite onoono štošto jeje velikoveliko dokdok jeje malonajteže stvaristvari nana svetusvetu morajumoraju bitibiti učinjeneučinjene dokdok susu jošjoš lakenajveće stvaristvari nana svetusvetu morajumoraju bitibiti učinjeneučinjene dokdok susu jošjoš maleplanirajte ono štoono što ješto je teškoje teško dokteško dok jedok je jošje još lakočinite ono štoono što ješto je velikoje veliko dokveliko dok jedok je malonajteže stvari nastvari na svetuna svetu morajusvetu moraju bitimoraju biti učinjenebiti učinjene dokučinjene dok sudok su jošsu još lakenajveće stvari nastvari na svetuna svetu morajusvetu moraju bitimoraju biti učinjenebiti učinjene dokučinjene dok sudok su jošsu još male

Uvek radi dok si trezan ono što govoriš da ćeš uraditi dok si pijan. To će te naučiti da držiš jezik zavezanim! -Ernest Hemingvej
uvek-radi-dok-trezan-ono-to-govori-da-e-uraditi-dok-pijan-to-e-te-nauiti-da-dri-jezik-zavezanim
Moderni čovek živi u obmani da zna šta želi, dok u stvari želi ono što se od njega očekuje da želi. -Erih From
moderni-ovek-ivi-u-obmani-da-zna-eli-dok-u-stvari-eli-ono-to-se-od-njega-oekuje-da-eli
Najbolje se osećam dok stvaram, ili bolje rečeno, dok se u meni stvara neka pesma, dok pripremam neku knjigu. -Desanka Maksimović
najbolje-se-oseam-dok-stvaram-ili-bolje-reeno-dok-se-u-meni-stvara-neka-pesma-dok-pripremam-neku-knjigu
O tri predmeta ne žuri da govoriš: o Bogu – dok ne utvrdiš veru u Njega, o tuđem grehu – dok se ne setiš svoga, i o sutrašnjem danu – dok ne svane! -Nikolaj Velimirović
o-tri-predmeta-ne-uri-da-govori-o-bogu-dok-ne-utvrdi-veru-u-njega-o-em-grehu-dok-se-ne-seti-svoga-i-o-sutranjem-danu-dok-ne-svane
Kada ste samopouzdani, može biti veoma zabavno. A dok se zabavljate, možete da učinite neverovatne stvari. -Džo Namat
kada-ste-samopouzdani-moe-biti-veoma-zabavno-a-dok-se-zabavljate-moete-da-uinite-neverovatne-stvari