Plemenit je čovek spreman na pomirenje ali se ne ponižava. Hulja se ponižava ali nije spreman na pomirenje.


plemenit-ovek-spreman-na-pomirenje-ali-se-ne-poniava-hulja-se-poniava-ali-nije-spreman-na-pomirenje
konfučijeplemenitčovekspremannapomirenjealiseneponižavahuljaponižavanijepomirenjeplemenit jeje čovekčovek spremanspreman nana pomirenjepomirenje aliali sese nene ponižavahulja sese ponižavaponižava aliali nijenije spremanspreman nana pomirenjeplemenit je čovekje čovek spremančovek spreman naspreman na pomirenjena pomirenje alipomirenje ali seali se nese ne ponižavahulja se ponižavase ponižava aliponižava ali nijeali nije spremannije spreman naspreman na pomirenjeplemenit je čovek spremanje čovek spreman načovek spreman na pomirenjespreman na pomirenje alina pomirenje ali sepomirenje ali se neali se ne ponižavahulja se ponižava alise ponižava ali nijeponižava ali nije spremanali nije spreman nanije spreman na pomirenjeplemenit je čovek spreman naje čovek spreman na pomirenječovek spreman na pomirenje alispreman na pomirenje ali sena pomirenje ali se nepomirenje ali se ne ponižavahulja se ponižava ali nijese ponižava ali nije spremanponižava ali nije spreman naali nije spreman na pomirenje

Za svoj cilj ja sam spreman da umrem, ali ni za kakav cilj, moj prijatelju, nisam spreman da ubijem. -Mahatma Gandi
za-svoj-cilj-ja-sam-spreman-da-umrem-ali-za-kakav-cilj-moj-prijatelju-nisam-spreman-da-ubijem
Čovjek koji nije spreman da umre zbog nečega nije spreman ni da živi. -Martin Luter King
ovjek-koji-nije-spreman-da-umre-zbog-neega-nije-spreman-da-ivi
Ako čovek nije otkrio nešto za što je spreman umreti, nije vredan življenja. -Martin Luter King
ako-ovek-nije-otkrio-neto-za-to-spreman-umreti-nije-vredan-ivljenja
Plemenit čovek je dostojanstven, ali nije gord - prostak je gord ali nije dostojanstven. -Konfučije
plemenit-ovek-dostojanstven-ali-nije-gord-prostak-gord-ali-nije-dostojanstven
Plemenit čovek je dostojanstven, ali nije gord – prostak je gord ali nije dostojanstven. -Konfučije
plemenit-ovek-dostojanstven-ali-nije-gord-prostak-gord-ali-nije-dostojanstven
Dobročinstvo nikada ne ponižava onog koji od nje nešto dobija, niti ga kuje lancima zahvalnosti, jer poklon nije ni namenjen njemu, već Bogu. -Antoan de Sent Egziperi
dobroinstvo-nikada-ne-poniava-onog-koji-od-nje-neto-dobija-niti-ga-kuje-lancima-zahvalnosti-jer-poklon-nije-namenjen-njemu-ve-bogu