Ples uz narodnjake 1. Dignuti ruke 2. Viknuti: JAOOOOO 3. Prigrliti najblizu osobu 4. Spustiti pogled 5. Cupkati sa noge na nogu 6. Povremeno ponavljati korake 1 ...


ples-uz-narodnjake-1-dignuti-ruke-2-viknuti-jaooooo-3-prigrliti-najblizu-osobu-4-spustiti-pogled-5-cupkati-noge-na-nogu-6-povremeno-ponavljati-korake
plesuznarodnjake1dignutiruke2viknutijaooooo3prigrlitinajblizuosobu4spustitipogled5cupkatinogenanogu6povremenoponavljatikorake1ples uzuz narodnjakedignuti rukeprigrliti najblizunajblizu osobuspustiti pogledcupkati sasa nogenoge nana nogupovremeno ponavljatiponavljati korake1ples uz narodnjakeuz narodnjake 1dignuti ruke 2prigrliti najblizu osobunajblizu osobu 4spustiti pogled 5cupkati sa nogesa noge nanoge na noguna nogu 6povremeno ponavljati korakeponavljati korake 1

Strah je veći invaliditet nego nemati ruke i noge. -Nik Vujičić
strah-vei-invaliditet-nego-nemati-ruke-i-noge
Ne mislim o sebi kao o siromašnoj devojci iz geta koja je uspela. Vidim sebe kao nekoga ko je od malih nogu uzeo svoj život u ruke i uspeo. -Opra Vinfri
ne-mislim-o-sebi-kao-o-siromanoj-devojci-iz-geta-koja-uspela-vidim-sebe-kao-nekoga-ko-od-malih-nogu-uzeo-svoj-ivot-u-ruke-i-uspeo
Znas onaj osecaj kad ga vidis? Odseku ti se i ruke i noge, ne znas gde da gledas, u stomaku centrifuga, izgubis glas. E, ja znam. To je TAJ osecaj
znas-onaj-osecaj-kad-ga-vidis-odseku-ti-se-i-ruke-i-noge-ne-znas-gde-da-gledas-u-stomaku-centrifuga-izgubis-glas-e-ja-znam-to-taj-osecaj
Novac je poput ruke ili noge, ili ga koristi ili izgubi. -Henri  Ford
novac-poput-ruke-ili-noge-ili-ga-koristi-ili-izgubi