PMS – jer MMS govori samo 1000 reči.


pms-jer-mms-govori-samo-1000-rei
pmsjermmsgovorisamo1000rečipms –– jerjer mmsmms govorigovori samosamo 10001000 rečipms – jer– jer mmsjer mms govorimms govori samogovori samo 1000samo 1000 rečipms – jer mms– jer mms govorijer mms govori samomms govori samo 1000govori samo 1000 rečipms – jer mms govori– jer mms govori samojer mms govori samo 1000mms govori samo 1000 reči

Onaj ko govori samo lepe reči ima loš karakter. -Blez Paskal
onaj-ko-govori-samo-lepe-rei-ima-lo-karakter
Kada svi govore, crkva ne može da dođe do reči. Kada se namršti sudba i zaveže sve jezike, onda crkva dolazi do reči; onda jedina crkva sme i može da govori. -Nikolaj Velimirović
kada-svi-govore-crkva-ne-moe-da-doe-do-rei-kada-se-namrti-sudba-i-zavee-sve-jezike-onda-crkva-dolazi-do-rei-onda-jedina-crkva-sme-i-moe-da-govori
Čovek doduše najčešće govori radi sebe, ali mora da oseti odjek svojih reči. -Meša Selimović
ovek-dodue-najee-govori-radi-sebe-ali-mora-da-oseti-odjek-svojih-rei
Ne govori nikome da je ružan, jer prava ljepota se ne gleda iz vana već iznutra. -Poslovice korisnika
ne-govori-nikome-da-ruan-jer-prava-ljepota-se-ne-gleda-iz-vana-ve-iznutra
Ne govori nikome da je ružan, jer prava ljepota se ne gleda s vana već iznutra. -Poslovice korisnika
ne-govori-nikome-da-ruan-jer-prava-ljepota-se-ne-gleda-s-vana-ve-iznutra