Po lepom vremenu seti se oluje.


po-lepom-vremenu-seti-se-oluje
Češka poslovicapolepomvremenusetiseolujepo lepomlepom vremenuvremenu setiseti sese olujepo lepom vremenulepom vremenu setivremenu seti seseti se olujepo lepom vremenu setilepom vremenu seti sevremenu seti se olujepo lepom vremenu seti selepom vremenu seti se oluje

Više možete postići s lepom rečju i pištoljem nego samo s lepom rečju.iše možete postići s lepom rečju i pištoljem nego samo s lepom rečju.Kad pomisliš da si debela..Seti se da možes biti još deblja..Kad pomisliš da si ružna..seti se da ima i ružnijih…Kad misliš da si sve izgubila, seti ...Kad je vređaš, pomisli – ona mene nije vređala. Kad vičeš, seti se – ona nije dizala glas na mene. Kad lažeš, seti se – ona mene nije lagala. Al’ ...Suze su poput oluje; posle njih čovek je uvek mirniji.Vešti kapetani brodova stiču svoju reputaciju kroz oluje i iskušenja.