Počni od onoga šta je ispravno, pre nego od onoga šta je prihvatljivo.


po-od-onoga-ispravno-pre-nego-od-onoga-prihvatljivo
franc kafkapočniodonogataispravnoprenegoprihvatljivopočni odod onogaonoga štaje ispravnopre negonego odod onogaonoga štaje prihvatljivopočni od onogaod onoga štaonoga šta ješta je ispravnopre nego odnego od onogaod onoga štaonoga šta ješta je prihvatljivopočni od onoga štaod onoga šta jeonoga šta je ispravnopre nego od onoganego od onoga štaod onoga šta jeonoga šta je prihvatljivopočni od onoga šta jeod onoga šta je ispravnopre nego od onoga štanego od onoga šta jeod onoga šta je prihvatljivo

Mnogo više možete reći o osobi na osnovu onoga što govori o drugima, nego na osnovu onoga što drugi govore o njoj.Smatram hrabrijim onoga koji prevlada svoje želje, nego onoga koji pobedi svoje neprijatelje; jer najteža bitka je nad samim sobom.Bolje je da vas zamrze zbog onoga što jeste, nego da Vas vole zbog onoga što niste.Ne treba voljeti ni onoga koga se bojiš, ni onoga ko se tebe boji.Nikad ne pitaj u onoga koji previše ima, već traži u onoga za kojeg znaš da te punom dušom voli.Bolje je da vas zamrze zbog onoga što jeste, nego da vas vole zbog onoga što niste.