Pobeda nad gnevom jedna je od najvećih pobeda Hristovog vojnika. Mi se obično gnevimo ili na one koje želimo da povratimo od greha ili naklevetnike svoje. Ali, zaboravljamo pritom da je gnev smrtni greh i da želeći druge da spasimo, sebe gubimo.


pobeda-nad-gnevom-jedna-od-najveih-pobeda-hristovog-vojnika-mi-se-obino-gnevimo-ili-na-one-koje-elimo-da-povratimo-od-greha-ili-naklevetnike-svoje
nikolaj velimirovićpobedanadgnevomjednaodnajvećihpobedahristovogvojnikamiseobičnognevimoilinaonekoježelimodapovratimogrehanaklevetnikesvojealizaboravljamopritomgnevsmrtnigrehželećidrugespasimosebegubimopobeda nadnad gnevomgnevom jednajedna jeje odod najvećihnajvećih pobedapobeda hristovoghristovog vojnikami sese običnoobično gnevimognevimo iliili nana oneone kojekoje želimoželimo dada povratimopovratimo odod grehagreha iliili naklevetnikenaklevetnike svojezaboravljamo pritompritom dada jeje gnevgnev smrtnismrtni grehgreh ii dada želećiželeći drugedruge dada spasimosebe gubimopobeda nad gnevomnad gnevom jednagnevom jedna jejedna je odje od najvećihod najvećih pobedanajvećih pobeda hristovogpobeda hristovog vojnikami se običnose obično gnevimoobično gnevimo ilignevimo ili naili na onena one kojeone koje želimokoje želimo daželimo da povratimoda povratimo odpovratimo od grehaod greha iligreha ili naklevetnikeili naklevetnike svojezaboravljamo pritom dapritom da jeda je gnevje gnev smrtnignev smrtni grehsmrtni greh igreh i dai da želećida želeći drugeželeći druge dadruge da spasimo

Sve bitke u životu služe da nas nečemu nauče – uključujući i one koje gubimo. Kad porasteš, otkrićeš da si često branio laž, obmanjivao sebe ili patio zbog gluposti. -Paulo Koeljo
sve-bitke-u-ivotu-slue-da-nas-neemu-naue-ukljuujui-i-one-koje-gubimo-kad-poraste-otkrie-da-esto-branio-obmanjivao-sebe-ili-patio-zbog-gluposti
Srbin ima prirodnu tendenciju da sve svoje velike ljude ili poubija ili unizi, i da ih zatim opeva u svom desetercu kao heroje svoje nacije, i, najzad proglasi svetiteljima svoje crkve. -Jovan Dučić
srbin-ima-prirodnu-tendenciju-da-sve-svoje-velike-ljude-ili-poubija-ili-unizi-i-da-ih-zatim-opeva-u-svom-desetercu-kao-heroje-svoje-nacije-i-najzad
Žena u koju smo zaljubljeni prestaje biti za nas obično ljudsko biće, nego ili postane beli anđeo ili crni sotona. -Jovan Dučić
ena-u-koju-smo-zaljubljeni-prestaje-biti-za-nas-obino-ljudsko-bie-nego-ili-postane-beli-aneo-ili-crni-sotona
Žena u koju smo zaljubljeni prestaje biti za nas obično ljudsko biće, nego ili postane beli anđeo ili crna sotona. -Jovan Dučić
ena-u-koju-smo-zaljubljeni-prestaje-biti-za-nas-obino-ljudsko-bie-nego-ili-postane-beli-aneo-ili-crna-sotona