Pobeda nad strahom je početak mudrosti.


pobeda-nad-strahom-poetak-mudrosti
bertrand raselpobedanadstrahompočetakmudrostipobeda nadnad strahomstrahom jeje početakpočetak mudrostipobeda nad strahomnad strahom jestrahom je početakje početak mudrostipobeda nad strahom jenad strahom je početakstrahom je početak mudrostipobeda nad strahom je početaknad strahom je početak mudrosti

Poslušnost je početak svake mudrosti. -Hegel
poslunost-poetak-svake-mudrosti
Ljubomora je najveće nespokojstvo, i nasilje nad sobom i nad drugima. -Jovan Dučić
ljubomora-najvee-nespokojstvo-i-nasilje-nad-sobom-i-nad-drugima
Onome ko je jednom vladao nad drugima, nesnosna je vlast svakog drugog nad njime. -Konfučije
onome-ko-jednom-vladao-nad-drugima-nesnosna-vlast-svakog-drugog-nad-njime
Opasno je naginjati se nad tuđom prazninom, a u pustoj želji da se u njoj, kao na dnu bunara ogleda svoje vlastito lice; jer i to je taština. Taština nad taštinama. -Danilo Kiš
opasno-naginjati-se-nad-om-prazninom-a-u-pustoj-elji-da-se-u-njoj-kao-na-dnu-bunara-ogleda-svoje-vlastito-lice-jer-i-to-tina-tatina-nad-tinama