Pobeda pripada onome ko je najviše želi.


pobeda-pripada-onome-ko-najvie-eli
teodor ruzveltpobedapripadaonomekonajvieželipobeda pripadapripada onomeonome koko jeje najvišenajviše želipobeda pripada onomepripada onome koonome ko jeko je najvišeje najviše želipobeda pripada onome kopripada onome ko jeonome ko je najvišeko je najviše želipobeda pripada onome ko jepripada onome ko je najvišeonome ko je najviše želi

Moderni čovek živi u obmani da zna šta želi, dok u stvari želi ono što se od njega očekuje da želi. -Erih From
moderni-ovek-ivi-u-obmani-da-zna-eli-dok-u-stvari-eli-ono-to-se-od-njega-oekuje-da-eli
Mrzim politku. Ne volim nijednu stranku. Niko ne treba da im pripada-treba biti individua, stajati u sredini. Svako ko pripada nekoj stranci prestaje da razmišlja. -Rej Bredberi
mrzim-politku-ne-volim-nijednu-stranku-niko-ne-treba-da-im-pripadatreba-biti-individua-stajati-u-sredini-svako-ko-pripada-nekoj-stranci-prestaje-da
Dar treba da zatvori usta onome ko ga daje, a otvori onome ko ga prima. -Francuske poslovice
dar-treba-da-zatvori-usta-onome-ko-ga-daje-a-otvori-onome-ko-ga-prima
Manje uživamo u onome što smo postigli nego u onome čemu se nadamo. -Žan Žak Ruso
manje-uivamo-u-onome-to-smo-postigli-nego-u-onome-emu-se-nadamo